עבודות וידאו-פרויקטים

צילום ועריכת טיק-טוק ווינט (ynet)